Ljuset i pandemitunneln

Jag menar, hur svårt kan det va’, att bygga en hemsida? Typ två-tre veckor räcker väl? TRE månader senare…och en välment rekommendation, GÖR INTE detta själva, (om det inte är just din profession då förstås), och jo, vi är fortfarande gifta.Du är så...